nv de vriese
Oude Heirweg 17
B-8851 Koolskamp
T +32(0)51 74 82 82 - F +32(0)51 74 83 82
info@nvdevriese.be - www.nvdevriese.be
asfaltpuin
betonpuin:
teerhoudend asfaltpuin
cellenbeton (ytong)
grond met stenen
mengpuin
Dienstverlening en verhuur
opslag- en
stortmogelijkheden
Productie
Opslag- en stortmogelijkheden
Aannemersactiviteiten
productie en plaatsing van alle soorten asfalt(mengsels conform SB 250 en RW99)
- asfaltbeton - AB
- steenmastiekasfalt - SMA
- fluisterasfalt of zeer open asfalt – ZOA
- kleurasfalt
- zandasfalt
- koudasfalt
- open steenasfalt
- gepenetreerd asfalt
- private mengsels

productie van halfverhardingen op basis van emulsie of bitumen en koude asfalttypes

productie van speciale mengsels voor de private markt
- combinatie draaglaag
- drainasfalt met slurry seal

productie en plaatsing van beton, magere beton en zandcement

productie van funderingstypes
- Type IA asfalt 0/40 en 0/32
- Type IA betonpuin 0/40
- asfalt 0/40
- betonpuin 0/40
- asfalt zeefzand
- mengpuin
- asfaltpuin
- betonpuin: gewapen en ongewapend
- teerhoudend asfaltpuin
- cellenbeton (ytong)
- mengpuin
- grond met stenen
Dienstverlening en verhuur
- verhuur van koudfrezen
- verhuur van vervoer
- verhuur van zeven continu en
  discontinu
- verhuur van diverse
  wegenbouwmachines met of zonder
  machinist
- verhuur van KMA 150
- aannemers in wegenbouwkundige en
  rioleringswerken C, klasse 6,
  ondercategorieën C1 en C5
- aannemers in de grondwerken G,
  klasse 3
- aanneming van alle asfaltwerken
- levering en plaatsing van (stort)beton
- fiets- en wandelpaden
- recreatie-, sport- en tennisvelden
- alle vormen van bestrijking en
  slemlagen (schlammage)
- recycling in situ
- levering en plaatsing van IBA & KWZI,
  olie -en vetafscheiders,
  regenwaterciternes,
  regenwaterfilters, infiltratiebekkens 
Algemene prijslijsten